Przejdź do treści

Bal Debiutantów 2006, Warszawa

Zamek Królewski

Warszawski Bal Debiutantów i Międzynarodowy Weekend Maltański

WYSOKI PATRONAT

Jaśnie Wielmożna Pani Ludgarda BUZEK

Seine Excellenz Bailli

Albrecht Freiherr von BOESELAGER