Przejdź do treści

Beneficjent

Suwerenny Zakon Rycerski Świętego Jana Jerozolimskiego, zwany Rodyjskim i Maltańskim, jest niewątpliwie najstarszą organizacją charytatywną we współczesnym świecie, nieprzerwanie działając na rzecz „Panów Chorych” przez ponad 900 lat. Założony w Jerozolimie w drugiej połowie XI wieku, mający swoje kolejne siedziby na Rodos i Malcie a współcześnie, działając niejako w rozproszeniu na całym świecie, prowadzi swoją działalność szpitalniczą i dobroczynną zawsze w awangardzie światowej. Dzieło miłosierdzia wobec osób potrzebujących realizuje poprzez związki narodowe i organizację Malteser International. Tradycje polskich joannitów – Kawalerów maltańskich – sięgają XII wieku. W 2020 roku obchodziliśmy 100-lecie powstania Związku Polskich Kawalerów Maltańskich w czerwcu 1920 roku. Jego sztandarowym dziełem był działający w latach 1939–1944 Wojskowy Szpital Maltańskich w Warszawie. ZPKM wznowił swoją działalność na terenie Kraju w 1992 roku. Powstały liczne dzieła prowadzące działalność leczniczą, opiekuńczą, dobroczynną na terenie całej Polski – głównie w Poznaniu, Krakowie, Katowicach, Warszawie, Warmii i w Radomiu. Suwerenny Zakon Rycerski Świętego Jana Jerozolimskiego, zwany Rodyjskim i Maltańskim jest zarówno zakonem religijnym jak i podmiotem prawa międzynarodowego.

Głową Zakonu jest Jego Najeminentniejsza Wysokość Książę i Wielki Mistrz Fra’ John Dunlap. Zakon Maltański w Polsce reprezentuje ambasador JE Niels Carl Lorijn. Stanowisko ambasadora przy Zakonie Maltańskim pełni ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej JE Adam Kwiatkowski. Obecnie prezydentem ZPKM jest JE Jacek hr. Tarnowski. Trwająca obecnie napaść Rosji na Ukrainę zaangażowała Związek Polskich Kawalerów Maltańskich w czynną pomoc dla licznej rzeszy uchodźców w Kraju, a także wysyłanie darów z pomocą humanitarną na Ukrainę, nawet do obszarów objętych walkami. Całość akcji koordynuje sztab w Katowicach oparty na wolontariuszach Maltańskiej Służby Medycznej. Zorganizowano 13 punktów zbiórki środków medycznych, sanitarnych oraz żywności i główny magazyn w Chorzowie. W Hrebennem, Krościenku i Korczowej powstały punkty pomocy granicznej, a w Komborni punkt relokacyjny dla uchodźców i dystrybucji darów. Na dworcach PKP w Krakowie i Katowicach Maltańska Służba Medyczna zorganizowała całodobowe punkty pomocy medycznej. Transporty wiozące pomoc humanitarną w drodze powrotnej zabierały uchodźców, także osoby chore i dzieci. Uchodźcom na miejscu w naszych ośrodkach w Krakowie, Poznaniu, Katowicach i Warszawie zapewniono zakwaterowanie, naukę języka polskiego i zajęcia integracyjne. Ośrodki pomocy w Polsce i w Ukrainie odwiedzili przedstawiciele najwyższych władz Zakonu.

/Maciej Koszutski/

Zakon Maltański w Polsce

Ty też możesz pomóc!

Nazwa Banku: SANTANDER BANK POLSKA S.A

adres: al. Jana Pawła II 17, PL – 00-854 Warszawa

Numer Konta: 40 1090 1883 0000 0001 1344 9206, BIC: WBKPPLPP

IBAN: PL40 1090 1883 0000 0001 1344 9206

Nazwa Konta: Stowarzyszenie POKOLENIA POKOLENIA

adres: ul. Herbu Janina 5/U03, 02-972 Warszawa, Polska

z dopiskiem: beneficjent 2023